ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 3 GW ΑΠΕ έως το 2028

229

Τον στόχο της αειφορικής επίδοσης που προβλέπει τη μείωση κατά 25% της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025 έχει αναλάβει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από το ομόλογο ύψους 300 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας που εκδίδει.

Το βιβλίο των προσφορών θα ανοίξει μεθαύριο Τετάρτη και θα κλείσει στις 10 Δεκεμβρίου.

Η εισηγμένη μέσα από το ενημερωτικό δελτίο περιγράφει πώς θα πετύχει τον στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αν δεν το καταφέρει τότε παίρνει το ρίσκο με προσαύξηση κατά 0,20% του επιτοκίου.

Σύμφωνα με το κείμενο του ενημερωτικού δελτίου, «ο κύριος παράγοντας που θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου είναι η πρόβλεψη του ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της Διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου. Επιπλέον, ο παράγοντας που αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου είναι το πλάνο του ομίλου για τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός του μέσω της εφαρμογής του σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από τη θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διατηρούσε στις 30 Ιουνίου ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμο προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, επιπλέον αιολικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 1.800 MW σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης. Παράλληλα, σχεδιάζονται και αναπτύσσονται νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1.700 MW και προωθούνται συστήματα αποθήκευσης συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW. Τέλος, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, όπου σχεδιάζει, σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS, να αναπτύξει έργα στις ελληνικές θάλασσες.

Πρόκειται για αναπτυσσόμενα ή σχεδιαζόμενα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ άνω των 3,5 GW, ενώ σε άλλο σημείο του ενημερωτικού δελτίου, ο όμιλος περιγράφει ένα διευρυμένο πρόγραμμα νέων επενδύσεων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή, εγκαταστάσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα ανέρχονται σε 400 MW, το δε συνολικό προϋπολογιστικό κόστος αυτών ανέρχεται σε 773 εκατ. ευρώ. Πέραν των ανωτέρω επενδύσεων σε αιολικά πάρκα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ήδη δρομολογήσει επενδύσεις σε έργα αποθήκευσης καθαρής ενέργειας συνολικής ισχύος 600 MW με συνολικό προϋπολογιστικό κόστος ύψους 500 εκατ. ευρώ και σε έργα σχετιζόμενα με φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 600 MW με συνολικό προϋπολογιστικό κόστος ύψους 300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Τον τρέχει η «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής Α.Ε.» που ανήκει εξ ημισείας στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και MOTOR OIL και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 375 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, ο σταθμός θα έχει κατασκευαστεί σε τρία χρόνια. 

πηγή: energypress.gr