Επένδυση σε φωτοβολταϊκά για φθηνό ρεύμα σε ευάλωτα νοικοκυριά

121

Στη χθεσινή συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις» μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Μία από τις σημαντικότερες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ήταν ότι η Κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την ηλιακή ενέργεια για να τροφοδοτήσει 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Θα διατεθούν 100.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κατασκευαστούν φωτοβολταϊκά 120 MW εγκατεστημένης ισχύος, τα οποία θα συμψηφιστούν με τους μετρητές 30.000 ευάλωτων νοικοκυριών καταρχήν ώστε να τροφοδοτούνται με σχεδόν μηδενικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

πηγή: businessdaily.gr