Φωτοβολταϊκό 340MW στα χέρια της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

70
foto 0

Η ΡΑΕ χορήγησε στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες τη βεβαίωση παραγωγού για το mega φωτοβολταϊκό στη Μεγαλόπολη. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα projects που έχει στα σκαριά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στα πλαίσια του σχεδίου του Ομίλου για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,5 GW μέχρι το 2024. Το έργο θα αναπτυχθεί στο Ορυχείο της Μεγαλόπολης και η προβλεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς είναι 340 MW, όσο και η μέγιστη ισχύς παραγωγής.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο έργο στις αιτήσεις του κύκλου Δεκεμβρίου 2020 της ΡΑΕ. Η αίτηση της εταιρείας για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ τον Ιανουάριο και δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Μετά την εξέταση του φακέλου, η ΡΑΕ διαπίστωσε ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ενώ έχει καταβληθεί και το απαιτούμενο τέλος, ως εκ τούτου προχώρησε στη χορήγηση της βεβαίωσης.

πηγή: energypress.gr