Φωτοβολταϊκό 1,5 MW από την Engie στον Ασπρόπυργο

184

Η ENGIE Hellas ολοκλήρωσε μέσα στον Ιούνιο την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΑΣΤΡΟΝ στον Ασπρόπυργο. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή των εγκαταστάσεων, συνολικής ισχύος 1,5MW. Η αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας ανέρχεται στις  2.280 MWh ανά έτος και εκτιμάται πως θα αποφέρει μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 1.596 tn ετησίως. Το έργο εκτελέστηκε υπό το σχήμα Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering).

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητά της την ενεργειακή βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση, επενδύει σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Περιλαμβάνοντας αυτές τις δράσεις στην στρατηγική της, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η ENGIE Hellas, ακολουθώντας τη στρατηγική της για μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές άνθρακα, στοχεύει στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για το περιβάλλον και στην προώθηση της πράσινης ενέργειας. Μέσω της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσης σε Ενεργειακές Υπηρεσίες και στην Διαχείριση Εγκαταστάσεων, βρίσκεται στο πλευρό των εταιρειών που επιθυμούν να υιοθετήσουν «πράσινες» πρακτικές.