ΣΠΕΦ προς ΕΛΑΠΕ για την αποτύπωση και απόδοση της αρνητικής διαφοράς ΤΑ από ΕΤΑ έργων ΑΠΕ

86

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 με σκοπό βάσει του καταστατικού του την προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Πρόκειται για Πανελλαδικό κατ’ εξοχήν επιστημονικό, αλλά ταυτόχρονα και επιχειρηματικό σύνδεσμο, αφού τα μέλη όλα έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Ακολουθεί η επιστολή εκ μέρους του ΣΠΕΦ υπ’ όψιν Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου του ΕΛΑΠΕ, κου Ι. Γιαρέντη, με θέμα “Διακριτή αποτύπωση και εισροή στον ΕΛΑΠΕ της συνιστώσας εσόδων ένεκα της αρνητικής διαφοράς μεταξύ ΤΑ και ΕΤΑ έργων ΑΠΕ με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης”:

Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε καταρχήν να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για τις προσπάθειες, τα αντανακλαστικά και τον τρόπο που ο ΔΑΠΕΕΠ τους τελευταίους μήνες υπηρετεί τον κομβικό του ρόλο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά και στην διαχείριση του πολύπαθου Ειδικού Λογαριασμού τους.

Επιθυμώντας όπως πάντα να αθροίσουμε τις δυνάμεις του συνδέσμου μας προς την ίδια κατεύθυνση, προτείνουμε:

1. Την διακριτή αποτύπωση στο δελτίο ΕΛΑΠΕ που μηνιαίως εκδίδετε, της συνιστώσας εσόδων που προκύπτει από την αρνητική διαφορά των Τιμών Αναφοράς (ΤΑ) έργων ΑΠΕ που λειτουργούν με Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) από την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ) της κάθε τεχνολογίας.

Όπως γνωρίζετε οι ΕΤΑ έχουν αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες λόγω της εκτόξευσης των Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας πάνω από τα 100 ευρώ/MWh, ήτοι πολύ πάνω από τις ΤΑ που λειτουργούν πολλά έργα ΑΠΕ και εν προκειμένω έργα με ΣΕΔΠ που τα εβδομαδιαία έσοδα χονδρικής τους από το ΕΧΕ δεν διέρχονται από τον ΔΑΠΕΕΠ αλλά τους αποδίδονται απευθείας. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας, η εν λόγω διαφορά προς επιστροφή στον ΕΛΑΠΕ μόνο για τον μήνα Ιούλιο εκτιμάται στα 7-8 εκατ. ευρώ.

2. Επειδή διαφαίνεται πως οι ΤΕΑ στην προημερήσια αγορά θα παραμείνουν για καιρό υψηλότερες των ΤΑ έργων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ, για την προβλεπόμενη στον ν. 4414 εισροή στον ΕΛΑΠΕ της αρνητικής διαφοράς τους θα χρειαστεί σε συνεργασία με το ΕΧΕ ΑΕ να διαμορφώσετε μηχανισμό ευθείας απόδοσης της στον Ειδικό Λογαριασμό. Άλλως υπεισέρχεται ο κίνδυνος τα ποσά που σωρεύονται να μην είναι δυνατόν να σας αποδοθούν πίσω δια της απόσβεσης μέσω θετικών διαφορών όταν (αν) η διαφορά μεταξύ ΤΑ και ΤΕΑ αλλάξει πρόσημο ή εν πάση περιπτώσει να χρειαστούν χρόνια. Περιττό βεβαίως να αναφερθούμε στους κινδύνους που δημιουργούνται για τον ΕΛΑΠΕ και όχι μόνο, αν ο οργανισμός σας με γνώμονα να εναρμονιστεί με το Νόμο απαιτήσει τα σωρευμένα ποσά μετά από χρόνια. Επιπλέον δια της σώρευσης των οφειλόμενων αυτών ποσών υπέρ τμήματος της αγοράς, δημιουργούνται στρεβλώσεις και ανισορροπίες σε βάρος όσων δεν καρπώνονται αντίστοιχες διαφορές επειδή ο ΔΑΠΕΕΠ διαχειρίζεται και εισπράττει από το ΕΧΕ τα έσοδα χονδρικής τους για λογαριασμό τους σε μηνιαία βάση.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.

Για τον ΣΠΕΦ

Δρ. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας