Επιλέχθηκε η Vestas για το επενδυτικό πρόγραμμα της ιαπωνικής κυβέρνησης

171
wind 3043896 1920

Η Vestas έχει επιλεγεί για το πρόγραμμα επιχορήγησης του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, γνωστό ως Πρόγραμμα Προώθησης Επενδύσεων στην Ιαπωνία για Ενίσχυση των Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Παρέχοντας συνολικό ποσό 209,5 δισεκατομμυρίων γιεν (1.611.683.500 ευρώ), το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας μέσω της υποστήριξης βασικών προϊόντων, ανταλλακτικών και υλικών, και επίσης να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διακοπής της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω του COVID-19. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν προϊόντα πράσινης ενέργειας, όπως ανταλλακτικά και εξαρτήματα ανεμογεννητριών ανοικτής θάλασσας.

Προκειμένου να βελτιώσει την υπάρχουσα αλυσίδα εφοδιασμού αιολικής ενέργειας της χώρας, η Vestas σχεδιάζει να αναπτύξει μια εγκατάσταση συναρμολόγησης στην Ιαπωνία στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Η εγκατάσταση θα παρέχει μια μονάδα και συναρμολόγηση για υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, καθώς και μια λειτουργία συνεχούς βελτίωσης που αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία κατασκευής στην Ιαπωνία.

πηγή: Vestas Asia Pacific