Επένδυση για μονάδα επεξεργασίας και χώρο υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων από τη Motor Oil

251
3a9706d905f6857c4e12dbcd35554c72 xl

Το «πράσινο» φως από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έλαβε η Motor Oil για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου στους Αγ. Θεοδώρους της Κορίνθου. Αυτή αφορά στην απόφαση του ομίλου να προχωρήσει σε επένδυση για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας και τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των μονάδων διύλισης. Τα σχέδια θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Τα κόστη του έργου δεν γίνονται ακόμη γνωστά καθώς η Motor Oil τώρα θα προχωρήσει σε αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη, ώστε στη συνέχει να προχωρήσει στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Σύμφωνα με την τροποποιημένη ΑΕΠΟ η μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων θα έχει δυναμικότητα 1.500 τόνων ετησίως, ενώ ο ΧΥΤΕΑ θα αποτελείται από τρία κύτταρα συνολικής έκτασης 9.921 τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 47.616 κυβικών μέτρων.

Η νέα επενδυτική πρωτοβουλία της Motor Oil εντάσσεται στη γενικότερη στροφή που κάνει για το «πρασίνισμα» των δραστηριοτήτων της, αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε έργα ΑΠΕ. Ο όμιλος σε διάστημα 18 μηνών έχει καταφέρει να φτιάξει ένα pipeline έργων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας συνολικής ισχύος 1 GW.

πηγή: energypress.gr