Επενδύσεις μέχρι 464 MW στα νησιά φέρνει το κλείσιμο των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ

255

Με επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και με την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού θα γίνει η μετάβαση των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα.

Σύμφωνα με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης που μόλις ολοκλήρωσε η Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), υπό τον κ. Κωστή Μουσουρούλη, η ενεργειακή μετάβαση των νησιών, μετά το σβήσιμο των ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ, θα φέρει νέες επενδύσεις και σημαντικό όφελος για την οικονομία αλλά και την απασχόληση.Κ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μελέτες που εκπονήθηκαν για τη σύνταξη του Εδαφικού Σχεδίου, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν έργα έως και 464 MW, με το δυνητικό όφελος από τις συγκεκριμένες επενδύσεις, σε όρους ολικής προστιθέμενης αξίας, να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 76,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο, δημιουργώντας παράλληλα έως και 1.715 θέσεις εργασίας.

Όσο για τα Δωδεκάνησα, υπολογίζεται ότι το δυνητικό όφελος από τη στροφή στον βιώσιμο τουρισμό και την πράσινη ενέργεια μπορεί να φτάσει τουλάχιστον τα 43,8 εκατ. ευρώ προστιθέμενης αξίας και τις 1.160 θέσεις εργασίας ετησίως.

Στα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου το όφελος εκτιμάται σε 0,9 εκατ. ευρώ και σε 25 θέσεις εργασίας, στην Ικαρία και στη Σάμο σε 1,5 εκατ. ευρώ και 40 θέσεις εργασίας και στη Χίο σε 0,4 εκατ. ευρώ και 12 θέσεις εργασίας ετησίως.

Σχέδιο οικονομικής διαφοροποίησης από τουρισμό και ακίνητα
Πέρα από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και βιώσιμο τουρισμό σχεδιάζεται η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η δημιουργία σταθμών φόρτισης, έργα αφαλάτωσης, υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης λιμένων κλπ.

H μετάβαση των νησιών αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την οικονομική τους διαφοροποίηση, ώστε να μην εξαρτώνται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από τον θερινό τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα το Εδαφικό Σχέδιο των νησιών θα τεθεί σε διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων των νησιών, και αφού εξεταστούν και ενσωματωθούν όσες θεωρηθούν ως κρίσιμες.

Τότε το σχέδιο θα αποσταλεί προς έγκριση στην Κομισιόν ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εκταμίευση των κονδυλίων που δικαιούται η νησιωτική Ελλάδα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το InvestEU και το δανειακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, το οποίο ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Κομισιόν, τα νέα ποσοστά που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις στα νησιά φτάνουν σε 40%-60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 50%-70% για τις μεσαίες και 60%-80% για τις μικρές, και θα ισχύσουν έως το τέλος του 2027.

πηγή: worldenergynews.gr