“Ενεργειακή Βίβλος” από την ΕΤΕ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

84

Για ακόμα μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα ενισχύει τις επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου, τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της αγοράς της ενέργειας στη χώρα μας με την “Ενεργειακή Βίβλο”.

Φέτος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο της πανδημίας στην εγχώρια προσφορά και ζήτηση της ενέργειας και παράλληλα αναλύονται όλοι οι επί μέρους τομείς που διαμορφώνουν την πορεία της Ελλάδας προς την Ενεργειακή Μετάβαση. Σε συνέχεια των δύο πρώτων εκδόσεων, που πραγματοποιούνται πάντα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (Hellenic Association for Energy Economics – HAEE), η τρίτη έκδοση, υπό τον τίτλο Greek Energy Market Report 2021, εξετάζει την πρόοδο που σημείωσε η Ενεργειακή Αγορά της Ελλάδας, παρέχοντας τα πλέον πρόσφατα και λεπτομερή δεδομένα.

Η φετινή έκδοση περιλαμβάνει την καταγραφή των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών τάσεων στον τομέα της ενέργειας και την ταυτόχρονη σύγκριση και αξιολόγηση της προόδου της χώρας μας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Επιπλέον, επισημαίνει τα σημεία στα οποία η Ελλάδα υστερεί και τα οποία αποτελούν εμπόδιο στο δρόμο για την ευκολότερη επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών της στόχων.

Στόχος της έκδοσης είναι να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για την πληροφόρηση των επιχειρήσεων, για τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της πολιτείας, για τους επενδυτές και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την αγορά της ενέργειας, παρέχοντας στοιχεία και ανάλυση προβλέψεων υψηλού επιπέδου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, χαιρέτησε την πρωτοβουλία και υπογράμμισε ότι “η φετινή “Ενεργειακή Βίβλος”, πέραν ενός πολύ χρήσιμου εργαλείου μελέτης και τεκμηριωμένης καταγραφής των εξελίξεων σε όλο το φάσμα του ενεργειακού κλάδου στη χώρα μας, καταδεικνύει πως οι πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει έως σήμερα αποδίδουν καρπούς. Ο τομέας της ενέργειας στη μετάβαση προς ένα νέο βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και πράσινο αναπτυξιακό μοντέλο είναι καθοριστικός. Για να επιτύχουμε τον οραματικό στόχο της Ευρώπης να μετατραπεί στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050 θα χρειαστούν τολμηρές αποφάσεις και αλλαγές. Στη χώρα μας ο μετασχηματισμός αυτός έχει αρχίσει ήδη να συντελείται μετά την εμβληματική απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την πλήρη απεξάρτηση της χώρας μας από τον λιγνίτη έως το 2028. Αυτή η στρατηγική στροφή μας προς την πράσινη ενέργεια, με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, σηματοδοτεί την περαιτέρω αξιοποίηση του πλούσιου ηλιακού και αιολικού δυναμικού μας σε επίπεδα άνω του 67% στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέλος της δεκαετίας. Και συνεχίζουμε να οικοδομούμε την ενεργειακή πολιτική μας μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να καταστεί ακόμη πιο ελκυστική και ανταγωνιστική για την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Η χώρα μας, σήμερα, είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια νέα εποχή προόδου και να δημιουργήσει το παρόν και το μέλλον που της αξίζει”.

Τα κεφάλαια της “Ενεργειακής Βίβλου” ας σημειωθεί ότι επικεντρώνονται σε όλες τις εξελίξεις που αναπτύσσονται σήμερα στους κλάδους της ενέργειας: Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Πετρελαιοειδή. Σύμφωνα με την έκθεση, οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τα κίνητρα που προσέφερε για ιδιωτικές επενδύσεις, συνέβαλαν στο να καλύψει η Ελλάδα τους στόχους της ΕΕ για το 2020, όσον αφορά στη διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα.

Στην έκθεση υπενθυμίζεται, επίσης, πως η ελληνική ενεργειακή πολιτική, με βάση τις κατευθυντήριες της ΕΕ, θα πρέπει να επιτύχει την ενσωμάτωση 62%-65% ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2030. Όσον αφορά στην ελληνική αγορά της ηλεκτροκίνησης, παρόλο που θεωρείται ότι ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, παρουσιάζει, από το 2019 και μετά, αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

πηγή: capital.gr