Ενδεικτικό επιτόκιο 3,75% για τα 7ετή ομόλογα που εκδίδει η ΔΕΗ

245

Το ενδεικτικό επιτόκιο για τα 7ετή ομόλογα που εκδίδει η ΔΕΗ ορίστηκε σε 3,75%, σκοπεύοντας να αντλήσει από τη χρηματαγορά 350 εκατ. ευρώ. Λόγω του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια, εκτιμάται ότι το επιτόκιο των νέων τίτλων θα διαμορφωθεί τελικά οριακά χαμηλότερα του 3,50%. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε αργά το απόγευμα και θα κλείσει αύριο, με αναμενόμενη σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης.

Τα 350 εκατ. ευρώ που θα αντλήσει η ΔΕΗ, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υφιστάμενου δανεισμού. Η εταιρεία θα αποκομίσει σημαντικό όφελος από τη διαφορά επιτοκίου (μείωση του κόστους δανεισμού).

Οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών είναι η Goldman Sachs και η HSBC.

πηγή: sofokleousin.gr