Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στέγης από το ΥΠΕΝ

55
screenshot 2

Φαίνεται πως το ΥΠΕΝ θέλει να στηρίξει τα “μικρά” φωτοβολταϊκά. Το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται νέο σχέδιο προκειμένου να διευρύνει τις δυνατότητες στήριξης των φωτοβολταϊκών στέγης, καθώς και των “μικρών” φωτοβολταϊκών εδάφους (μέχρι 6 kWp).

Το σχέδιο του ΥΠΕΝ αφορά Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι 6 kWp που είναι συνδεδεµένα µε παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, θα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήµατα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο ∆ίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το ΥΠΕΝ εξετάζει τη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kWp, προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στέγης.

πηγή: energypress.gr