Ειδικό πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση ετοιμάζει η ΡΑΕ

84
screenshot 5

Η Ελλάδα πορεύεται στο δρόμο της ηλεκτροκίνησης. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα ηλεκτρικά οχήματα που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας κατά το 2020, έφτασαν τα 2.150, αντιπροσωπεύοντας το 2,6% του συνόλου των ταξινομήσεων, έναντι αρχικού στόχου για 1.300 ταξινομήσεις.

Τα νούμερα είναι ενθαρρυντικά δεδομένης της πανδημίας, ενώ οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα το επόμενο διάστημα λόγω και των οικονομικών κινήτρων που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση προκειμένου ακριβώς να ωθήσει τους Έλληνες οδηγούς προς τη μεγάλη «στροφή» στην ηλεκτροκίνηση.

Παρόλα αυτά, τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και εντοπίζονται τόσο στο χαμηλό αριθμό σημείων φόρτισης, όσο και στην αυτονομία. Όσον αφορά το πρώτο, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 150 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. Εικόνα που θα αλλάξει σύντομα καθώς έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ανάπτυξης σταθμών φόρτισης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συγκρότηση ενός σύγχρονου “οικοσυστήματος” ηλεκτροκίνησης στη χώρα είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη ΡΑΕ, καθώς θα προκύψει ανάγκη για νέες κανονιστικές αποφάσεις. Η ενσωμάτωση των απαραίτητων υποδομών φόρτισης και η δημιουργία νέων ενεργειακών υπηρεσιών για τους καταναλωτές αναμένεται να οδηγήσει σε ανάγκη για νέα πλαίσια αδειοδότησης ενεργειακών δραστηριοτήτων (παραγωγής-μεταφοράς-αποθήκευσης-διανομής), όπου απαιτείται να εξετασθούν θέματα σχετικά με τα κλειστά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους παρόχους υπηρεσιών στους σταθμούς φόρτισης.

Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή, οι αυξημένες ανάγκες αλλά και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών φόρτισης (“έξυπνα” δίκτυα, δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, συνδυασμός με ΑΠΕ) θα απαιτήσουν εκτεταμένα προγράμματα πρόσθετων υποδομών από τους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ), νέα λειτουργία της αγοράς με εισαγωγή της έννοιας της αποθήκευσης ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και δυνατότητες για νέες ενεργειακές οντότητες και υπηρεσίες.

πηγή: newmoney.gr