Εγκρίθηκε από την Ε.Ε υποστήριξη της Ελλάδας, ύψους 166,7 εκατ. ευρώ, για τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου

122
minolta dsc

Τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για 166,7 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας στήριξης για την κατασκευή νέου τερματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ.

Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα αποτελείται από μια επιπλέουσα μονάδα αποθήκευσης αεριοποίησης (FSRU) για την υποδοχή, την αποθήκευση και την επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου, καθώς και ένα σύστημα υποθαλάσσιου αγωγού και αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην ξηρά, που θα συνδέει το FSRU με τον εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ θα ήταν κατάλληλος για χρήση για υδρογόνο και πιστεύει ότι το έργο θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο μείγμα μέσω της αυξημένης χρήσης αερίου αντί για άνθρακα. Η Επιτροπή δήλωσε ότι ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα συμβάλει στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και γενικότερα, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η Gastrade, μια εταιρεία στην οποία η Δημόσια Εταιρεία Αερίου Ελλάδος (ΔΕΠΑ) και ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας κατέχουν μερίδια.

πηγή: energylivenews.com