ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΥΑΦΑ Καβάλας θα στηρίξουν την Ελλάδα ως προορισμό κεφαλαίων

330
επιχειρήσεις

“Τα τρία σημαντικά ενεργειακά έργα (ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Εμπορίας και υποθαλάσσια αποθήκη Καβάλας) και τα τέσσερα έργα υποδομών (Εγνατία Οδός και λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας) θα στηρίξουν το ρόλο της χώρας μας ως προορισμό κεφαλαίων», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, κατά την παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ για την μακροοικονομική και κοινωνική επίδραση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Ριχ. Λαμπίρη «τα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν την πιο ισχυρή απόδειξη του αναπτυξιακού έργου του ΤΑΙΠΕΔ. Δημιουργούμε έργο με διάρκεια που δεν περιορίζεται σε αριθμούς και εισπράξεις τιμημάτων αλλά σε μια γενικότερη αλλαγή αντίληψης».

Από τη μελέτη του ΙΟΒΕ, όπως τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία ο Γενικός Διευθυντής του ιδρύματος Νίκος Βέττας, προκύπτει πως πως οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ κατά ένα δισ. ετησίως την περίοδο 2011 – 2019 με μέση επίπτωση απασχόλησης του 20.000 απασχολούμενους. Ήταν επίσης βατήρας ενίσχυσης επενδύσεων. Σε κάθε 1 ευρώ εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις αντιστοιχούν 1,02 ευρώ παγίων επενδύσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Κατά τον κ. Σταϊκούρα, οι ιδιωτικοποιήσεις «δεν είναι μόνο μέσο αύξησης των δημοσίων εσόδων αλλά και εργαλείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης, κ.α.». Επιπλέον, «ενισχύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις συμβάλλοντας στη συσσώρευση παγίου κεφαλαίου και αύξηση παραγωγικότητας της οικονομίας, ενώ συμβάλλουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Οι συμφωνίες περιέχουν αναγκαίες βελτιώσεις και παρεμβάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και δεσμεύσεις για υλοποίηση επενδύσεων που στηρίζουν την οικονομία σε δύσκολη συγκυρία».