ΔΕΗ: Ποιοι και γιατί αντιδρούν στο σχέδιο της απολιγνιτοποίησης

203

Κατά του πράσινου επενδυτικού κύματος για τις ΑΠΕ με στόχο τη φιλοξενία και άλλων επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές τάσσονται οι δήμοι Κοζάνης και Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, συμμετέχοντας στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για την απολιγνιτοποίηση και το σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή.

«…δεν µπορούµε να συναινέσουμε στη βιαστική κίνηση εκµετάλλευσης από πλευράς ΔΕΗ των λιγοστών αποκατεστηµένων εκτάσεων των ορυχείων της ∆υτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη ΑΠΕ που θα µας φέρουν προ τετελεσµένων γεγονότων. Οι εκτάσεις θα πρέπει να παραµείνουν ως έχουν µέχρι την πλήρη καταγραφή των βηµάτων για την προσέλκυση επενδύσεων που θα στηρίξουν την περιοχή oυσιαστικά και όχι πρόσκαιρα», αναφέρουν μεταξύ άλλων και ζητούν να προηγηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός και να καθοριστούν οι χρήσεις γης και οι ζώνες υποδοχής αντίστοιχων επενδύσεων, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό.

πηγή: protothema.gr