Tη δέσμευση για μείωση των ρύπων έως το 2022 κατά 40% με ολοκληρωτική στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ), επικυρώνει η ΔΕΗ με την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bond) ύψους €500 εκατ.

Η Επιχείρηση κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και απευθύνεται στους επενδυτές με ένα σαφές και ξεκάθαρο στόχο ανάπτυξης, δίνοντας το μήνυμα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής εταιρείας ενέργειας που προχωρεί με γοργούς ρυθμούς στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Έτος βάσης για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι το 2019, όπου οι εκπομπές CO2 περιορίστηκαν κατά 56% και ανήλθαν σε 23,1 εκατομμύρια τόνους.

Το 2022 αναμένεται να φτάσουν τα 13,9 εκατομμύρια τόνους μείωση που θα επιτευχθεί κυρίως με το σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων και τη μετατόπιση της παραγωγής ρεύματος προς τις ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία θα συνδέσει τα οικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ομολόγου με την επίτευξη των στόχων αειφορίας, έτσι ώστε, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν έως τα τέλη του 2022, να προβλέπεται επιβάρυνση στο κόστος δανεισμού κατά 50 μονάδες βάσης.

Η ΔΕΗ θα δημοσιεύει πληροφορίες για τους δείκτες απόδοσης, μέσω μιας ετήσιας έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και η επίτευξη των στόχων θα επαληθεύονται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε την Δευτέρα στους αναλυτές ενόψει της νέας έκδοσης ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, η εταιρεία επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο το 1,3 GW έως το 2023 και ταυτόχρονα ενισχύει τους άλλους δύο ισχυρούς πυλώνες της στρατηγικής της που είναι το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που είναι το ταχύτερο στην Ευρώπη, η ψηφιοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΔΕΗ, θα συνεχίσει παράλληλα την πολιτική είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών με ταυτόχρονη βελτίωση του κόστους και πώλησης περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι στρατηγικής σημασίας.

Πρόκειται για τομείς που αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια εκτινάσσοντας τα λειτουργικά κέρδη σε πάνω από το 1,1 δισ. ευρώ το 2023 (αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι) με πρόβλεψη για έσοδα 4 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. ευρώ το 2019.

Επενδύσεις 540 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ

Την ίδια περίοδο η Επιχείρηση προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 540 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ όταν το 2019 ήταν μόλις 30 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το μείγμα των έργων, το 2023 το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα αποτελείται κατά 76% από φωτοβολταϊκά με το σημαντικό πλεονέκτημα ότι οι εκτάσεις είναι σε δική της γη, το 18% από αιολικά και το 6% υδροηλεκτρικά ή άλλες τεχνολογίες.

Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή 100 MW Φ/Π, επιπλέον 250 MW αφορούν έργα που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, 170 MW βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας των διαγωνισμών για την εγκατάστασή τους, ενώ 800 MW αφορούν έργα στις λιγνιτικές περιοχές.

Η ΔΕΗ, όπως επανέλαβε η διοίκηση, θα είναι σε θέση να προχωρήσει από το 2021 και σε διμερή πράσινα συμβόλαια (PPAs) με τη θυγατρική της (ΔΕΗΑΝ).

Πού θα πάνε τα κεφάλαια από το ομόλογο

Τα νέα κεφάλαια της ομολογιακής έκδοσης θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση δύο παλαιότερων κοινοπρακτικών δανείων ύψους 300 εκατ. ευρώ καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα τα 100 εκατ. για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου από τις ελληνικές τράπεζες, ονομαστικής αξίας 1,02 δισ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο του 2023 και έχει κουπόνι 5%.

Με 200 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό δάνειο των ελληνικών τραπεζών αντίστοιχης ονομαστικής αξίας που λήγει τον Απρίλιο του 2022 και έχει επίσης κουπόνι 5%. Σημειώνεται πως, εκτός των ελληνικών τραπεζών, μεγάλος «αιμοδότης» από πλευράς χρηματοδοτήσεων είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ που λήγουν μεταξύ του 2021 και του 2040.

Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, η διοίκηση σημείωσε πως το 50% των εσόδων από την ιδιωτικοποίηση θα διατεθούν για την αποπληρωμή των κοινοπρακτικών δανείων που έχει λάβει η ΔΕΗ από τις ελληνικές τράπεζες. Το υπόλοιπο 50% θα στηρίξει στην επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Ενίσχυση των εσόδων περιμένει η ΔΕΗ μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα και από την ολοκλήρωση της δεύτερης τιτλοποίησης χρεών (μεγαλύτερη των 90 ημερών), συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας θα αντλήσει άνω των 300 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η τιτλοποίηση οφειλών 260 εκατ. ευρώ με καθυστέρηση μέχρι δύο μήνες και αγοραστή την JP Morgan.