Χαρακτηρίζεται βιώσιμο καύσιμο η πυρηνική ενέργεια;

71
nukleer santral

Εμπειρογνώμονες αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως πράσινη επένδυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάλυση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει την αειφόρο χρηματοοικονομική ταξινόμησή της, λαμβάνοντας υπ’όψιν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια, ώστε να αποφασίσει ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηριστούν ως βιώσιμες επενδύσεις στην ΕΕ.

Οι ειδικοί σύμβουλοι των Βρυξελλών πέρυσι εμφανίστηκαν διχασμένοι σχετικά με το εάν η πυρηνική ενέργεια άξιζε μια πράσινη ετικέτα, αναγνωρίζοντας ότι ενώ παράγει πολύ χαμηλές εκπομπές CO2, ήταν αναγκαίο να αναλυθούν περαιτέρω οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.

“Οι αναλύσεις δεν αποκάλυψαν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πυρηνική ενέργεια βλάπτει περισσότερο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον από άλλες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας”, σημειώνεται στο σχέδιο της έκθεσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC).

πηγή: insider.gr