ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Κατηγορία:
Περιγραφή:

17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Χειμάρας 8Α, 15125 Μαρούσι

Διύλιση πετρελαίου, εμπορία πετρελαιοειδών, πετροχημικά, έρευνα και παραγωγή Υ/Α, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια

Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
+30 210-6302000, +30 210-5533000