ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Κατηγορία:
Σύντομη περιγραφή:
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Από το 1970 η εταιρεία Καραπατή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα του λιγνίτη. Πιο συγκεκριμένα,μας διαθέτει ένα ιδιωτικό ορυχείο, εξάγει και πωλεί λιγνίτη στους πελάτες της (ΔΕΗ, LARCO).
Από το έτος 2000-2006 προσέγγισε πελάτες, κυρίως εργοστάσια παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και Χούμους, για τη δημιουργία εδαφοβελτιωτικών προιόντων.

COMPANY PROFILE
Since 1970 Karapati’s company is a family owned business in the lignite field. More precisely, the company owns a private mine, extracts and sells lignite to its customers.
From year 2000-2006 it approached other customers, mainly factories producing organic fertilizers and Humus.
Περιγραφή:

Μπάκου Γ. 53, 11524 Αθήνα

Υποκατάστημα: Ζέλι Ν.Φθιώτιδος -Τ.Κ 35200
Τηλ: 22330 71295

Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
2233071295