ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

POSEIDON S.A.
Κατηγορία:
Σύντομη περιγραφή:
Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Υδρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Περιγραφή:

Λ. Κηφισίας 98, 11526 Αθήνα

Η POSEIDON S.A. αναπτύσσει και κατασκευάζει το σύνολο του απαραίτητου υδρομηχανολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρικών έργων.
– Υδροστρόβιλοι (Pelton, Francis, Kaplan)
– Υδραυλικές Βαλβίδες
– Θυροφράγματα (εώς 80 t)
– Αγωγοί Προσαγωγής
– Συστήματα Υδροληψίας

Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
(+30) 2106918677
Κατηγορία:
Περιγραφή:

Διεύθυνση: Τεγέας 1 & Αεροπορίας, 164 52 Αργυρούπολη

Τηλέφωνο:
+30 210 9965110