Ανεμογεννήτριες σε δασικές εκτάσεις σχεδιάζει να εγκαταστήσει η Βαυαρία

56

Το φιλόδοξο σχέδιο της βαυαρικής κυβέρνησης για την εγκατάσταση μικρών αιολικών πάρκων στα δάση της Βαυαρίας παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Βαυαρίας, κ. Hubert Aiwanger, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε αιολικό πάρκο στην περιοχή του Creußen της Άνω Φρανκονίας. 

Το σχέδιο εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της τοπικής κυβέρνησης της Βαυαρίας για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Παρουσιάζοντας χάρτες όπου αποτυπώνεται το αιολικό δυναμικό στη Βαυαρία, ο κ. Aiwanger ανέφερε ότι το 37% της συνολικής επιφάνειας της Βαυαρίας καλύπτεται από δασικές εκτάσεις, στις οποίες μπορούν να χωροθετηθούν ανεμογεννήτριες, χωρίς να προκληθεί βλάβη στον περιβάλλοντα βιότοπο και όχληση στην ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Έχουν ήδη εντοπιστεί 300 κατάλληλες περιοχές, σε κάθε μία από τις οποίες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν από 1 έως και 5 ανεμογεννήτριες.

Από τις εκτάσεις αυτές, το 1/3 βρίσκεται σε δημόσια δάση και τα άλλα 2/3 σε ιδιωτικά. Στη δεύτερη περίπτωση, προβλέπεται η καταβολή 10.000 ευρώ τον χρόνο για την κάθε ανεμογεννήτρια εν είδει μισθώματος για την εγκατάστασή τους.  

Ο Βαυαρός υπουργός εκτίμησε ότι το σχέδιο θα συναντήσει μεγάλη αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως αφού θα ισχύσει ο περιοριστικός κανόνας «10Η», σύμφωνα με τον οποίο η ελάχιστη απόσταση μιας ανεμογεννήτριας από τον παρακείμενο οικισμό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια του ύψους της.

Εξάλλου, οι ιδιοκτήτες τέτοιων δασικών εκτάσεων θα έχουν επιπλέον πηγή ενίσχυσης του εισοδήματός τους, ενώ η κυβέρνηση της Βαυαρίας εκτιμά ότι με αυτή τη δράση θα μοχλευτούν και σημαντικοί πόροι για τη διαχείριση και την προστασία παραμελημένων δασικών οικοσυστημάτων.

πηγή: energypress.gr