Αναβολή της προκήρυξης του διαγωνισμού για το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Αστυπάλαια

119

Μικρή καθυστέρηση θα υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για το ειδικό πιλοτικό έργο στην Αστυπάλαια, αφού η ΡΑΕ δύσκολα θα καταφέρει να έχει προετοιμάσει τις προδιαγραφές για την προκήρυξή του πριν το Πάσχα του 2022.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα ζήτησε και πήρε παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2022 ο σύμβουλος στον οποίο είχε αναθέσει η ΡΑΕ το συγκεκριμένο έργο.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, η ΡΑΕ είχε υπογράψει σύμβαση για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών συμβούλου με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με επιστημονικό υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου τον Καθηγητή, κ. Σταύρο Παπαθανασίου. 

Η σύμβαση αφορά στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης και τη συνδρομή της Αρχής επί της διαδικασίας προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης στο πλαίσιο διενέργειας της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017 ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του ειδικού πιλοτικού έργου Αστυπάλαιας.

Στο αίτημά του προς τη ΡΑΕ για την παράταση, ο σύμβουλος επικαλέστηκε το άρθρο 2 της σύμβασης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση, σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων.    

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 «Διάρκεια της Σύμβασης» προβλέπονται τα εξής: «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 3 μήνες από τη διαθεσιμότητα της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017, έστω και ως ώριμου κειμένου εργασίας, και έως τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι 31/12/2021, εντός του οποίου χρόνου θεωρείται ότι θα καταστούν εγκαίρως διαθέσιμες οι εισηγήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τα σημεία 3-7 (σχετ. 9), καθώς και η πρότυπη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017, ώστε να ληφθούν υπόψη στην προετοιμασία των τευχών, και δύναται να παραταθεί σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 151 του ν. 4495/2017 Υπουργικών Αποφάσεων».

πηγή: energypress.gr