Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο χρόνος υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας μετατίθεται για τον Μάρτιο του 2021 ενώ είχε οριστεί για τις 23 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Όσο για τη ΔΕΠΑ Υποδομών οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν τελικά τον Φεβρουάριο αντί για τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά στην Εμπορία, το Virtual Data Room (VDR) για τους επενδυτές ανοίγει και θα συμπεριλάβει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του έτους που εμφανίζουν βελτιωμένα τα μερίδια της στην αγορά. Σταδιακά το VDR θα εμπλουτίζεται με όλα τα στοιχεία που θα αποτυπώνουν πλήρως την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τις προοπτικές της ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν όλη την εικόνα. Άλλωστε η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου ενισχύει το προφίλ της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα στοιχεία θα εισάγονται στο VDR ανά κατηγορίες, με μία εξ αυτών να είναι διαθέσιμη στους επενδυτές μόνο με φυσική παρουσία.

Ο επιπλέον χρόνος μέχρι την υποβολή των οικονομικών προσφορών προσφέρει τη δυνατότητα σύναψης συμμαχιών μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών, δεδομένου ότι σε αντίθεση με τον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Υποδομών, οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπουν μία τέτοια δυνατότητα.

Το ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι τεράστιο καθώς στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και η εταιρεία Φυσικό Αέριο (πρώην ΕΠΑ Αττικής) με ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο πελατών. Δεν είναι τυχαίο ότι στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι οι μεγάλοι παίκτες της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, δηλαδή ΕΛΠΕ σε κοινοπραξία με την Edison, η Motor Oil σε κοινοπραξία με τη ΔΕΗ, η Mytilineos, η ΓΕΚ ΤEΡNA και ο όμιλος Κοπελούζου καθώς και δύο διεθνείς εταιρείες η Shell και η MET Group.

Όσο για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, εκκρεμεί η διαδικασία του καθορισμού των τιμολογίων για τα δίκτυα διανομής αερίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στοιχείο αναφοράς για τις οικονομικές προσφορές των υποψήφιων επενδυτών. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν τελικά τον Φεβρουάριο αντί για τον Ιανουάριο.

Στην «προίκα» της εταιρείας περιλαμβάνονται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η ΕΔΑ Αττικής, το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ κλπ.

Στη β΄ φάση έχουν προκριθεί οι EP INVESTMENT ADVISORS, η FIRST STATE INVESTMENTS, η ITALGAS, οι διεθνείς εταιρείες επενδύσεων KKR και MACQUARIE καθώς και η κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP).