Αυξήθηκαν τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος στο β’ εξάμηνο του 2020 – μειώθηκαν τα τιμολόγια αερίου

80
power 4892237 960 720

Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ελλάδα αυξήθηκαν τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος, τα οποία βρέθηκαν στο β’ εξάμηνο στα 0,1641 ευρώ ανά κιλοβατώρα και στα 0,0517 στο αέριο. Τα εγχώρια τιμολόγια ρεύματος αυξήθηκαν στην εν λόγω περίοδο πάνω από 5%, ενώ τα αντίστοιχα του αερίου μειώθηκαν πάνω από 10%. Η θέση της Ελλάδας συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

evolution of household consumers electricity and gas prices in the eu 2008 to 2020

Όσον αφορά στην Ε.Ε, μειώθηκαν ελαφρώς τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρισμού κατά το β’ εξάμηνο του 2020 σε ετήσια βάση, όπως αναφέρει η Eurostat και έφτασαν τα 21,3 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες. Την ίδια περίοδο, τα τιμολόγια αερίου επίσης μειώθηκαν στα 7 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες. Σημειώνεται ότι τα τέλη και οι φόροι αντιστοιχούσαν στο 40% του μέσου οικιακού τιμολογίου στην Ε.Ε. στην περίπτωση του ρεύματος και στο 32% στο αέριο.

πηγή: energypress.gr