ΑΔΜΗΕ: Υποχωρεί το μερίδιο του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής

239

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού ΑΔΜΗΕ, το μερίδιο του λιγνίτη υποχώρησε τον Ιούνιο στο 5% καθώς σε σύνολο 3841GWh, οι λιγνιτικές μονάδες κάλυψαν μόλις 207GWh. Σε σχέση με πέρυσι η λιγνιτική παραγωγή τον Ιούνιο υποχώρησε κατά 75%.

Το κενό που δημιουργήθηκε καλύφθηκε από τις μονάδες αερίου οι οποίες είχαν μερίδιο 37% (1412GWh) αλλά και από ΑΠΕ. Συγκεκριμένα οι ΑΠΕ σε Υ/Σ του Συστήματος είχαν μερίδιο 14% (554GWh) ενώ η παραγωγή στο δίκτυο (φωτοβολταϊκά) ήταν επίσης 14% (525GWh). Σημαντικές ήταν επίσης και οι εισαγωγές που κάλυψαν το 21% του ισοζυγίου, ενώ τέλος μερίδιο 9% είχαν τα υδροηλεκτρικά.

Σε επίπεδο εξαμήνου το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος το μερίδιο των λιγνιτών διαμορφώθηκε μόλις στο 12% ήτοι 3000GWh, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 48% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στο ισοζύγιο παραγωγής και διασυνδέσεων, η μερίδα του λέοντος ανήκει στο φυσικό αέριο που είχε 32% ή αλλιώς 7723GWh, οι ΑΠΕ του συστήματος είχαν μερίδιο 18% (4283GWh), η παραγωγή στο δίκτυο (φωτοβολταϊκά) είχε μερίδιο 12% με 2830GWh ενώ οι εισαγωγές κινήθηκαν στο 21% (5251GWh). Τέλος τα υδροηλεκτρικά είχαν μερίδιο 5% ή αλλιώς 1343GWh.