Ο Δ. Παπαλεξόπουλος διάδοχος του Θ. Φέσσα στην προεδρία του ΣΕΒ

40

Αλλαγή φρουράς στην προεδρία του ΣΕΒ θα πραγματοποιηθεί στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο ως υποψήφιο Πρόεδρό του στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.

Για τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής θα προταθεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Ευθύμιος Βιδάλης.

Με την εκλογή του ο κ. Παπαλεξόπουλος θα διαδεχθεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα στην ηγεσία του ΣΕΒ, ο οποίος ολοκληρώνει έξι χρόνια προσφοράς ως Πρόεδρος του Συνδέσμου.