Κλείνει η μαύρη τρύπα της καθολικής υπηρεσίας – Τι αποφάσισε η ΡΑΕ

122

Χρονικό όριο 3 μηνών θα έχουν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που λόγω οφειλών έχουν καταπέσει στην περίφημη καθολική υπηρεσία, προκειμένου να διακανονίσουν τα χρέη τους και να βρουν νέο προμηθευτή. Αυτό προβλέπει η γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε χθες από την ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί και να ξεκινήσει να εφαρμόζεται με την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι στην καθολική υπηρεσία υπάγονται οι καταναλωτές εκείνοι που, κυρίως λόγω χρεών, τους έχει καταγγελθεί η σύμβαση και έχουν μείνει χωρίς προμηθευτή.

Σύμφωνα λοιπόν με την γνωμοδότηση της ΡΑΕ, οι καταναλωτές αυτοί θα πρέπει μέσα σε διάστημα 3 μηνών είτε να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τα χρέη τους και να βρουν νέο προμηθευτή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κόβεται το ρεύμα, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές που έχουν εξάρτηση από μηχανικά μέσα για τους οποίους υπάρχει ειδική πρόβλεψη (δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω χρέους κατά τους χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο και τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο).

Εκτός από την πρόταση για το χρονικό όριο παραμονής, η γνωμοδότηση της ΡΑΕ προτείνει την αναμόρφωση του πλαισίου για τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα ο Ρυθμιστής προτείνει ότι οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες προμήθειας θα παρέχουν την καθολική υπηρεσία σε αριθμό πελατών ανάλογο με το μερίδιο αγοράς που έχουν. Πάντως η ΡΑΕ προτείνει να υπάρχουν και οικονομικά κριτήρια, δηλαδή να συνυπολογίζεται και ο ισολογισμός της εταιρείας που θα παρέχει την καθολική υπηρεσία, ούτως ώστε να πιστοποιείται ότι μπορεί να αναλάβει το ρίσκο που αυτή συνεπάγεται.

Στόχος του νέου πλαισίου που προτείνει η ΡΑΕ, είναι να περιοριστεί το φαινόμενο της κατάχρησης της καθολικής υπηρεσίας από κακοπληρωτές, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο σε αυτήν και συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται χωρίς να αποπληρώνουν τις οφειλές τους. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της αυστηροποίησης της πολιτικής που ακολουθεί η ΔΕΗ για τους κακοπληρωτές παρατηρήθηκε αύξηση  22% του αριθμού των πελατών που έχουν καταπέσει στην καθολική υπηρεσία και οι οποίοι φτάνουν τις 135 χιλιάδες, ισοδυναμούν δηλαδή με το πελατολόγιο ενός μεγάλου εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθολική υπηρεσία είναι ακριβότερο κατά περίπου 12% από το κανονικό τιμολόγιο, προκειμένου και το αυξημένο κόστος να λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή σε αυτήν.