Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΕΔΑ: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ για επέκταση δικτύων φυσικού αερίου στις λιγνιτικές...

ΔΕΔΑ: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ για επέκταση δικτύων φυσικού αερίου στις λιγνιτικές περιοχές

302

Σχεδιάζεται ανάπτυξη νέου δικτύου διανομής αερίου 85,5 χλμ. μέσης πίεσης και 70 χλμ. χαμηλής πίεσης σε Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Φλώρινα και Αμύνταιο έως το 2024.

Το κενό που αναμένεται να προκύψει με το βίαιο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση για τη Δυτική Μακεδονία σχεδιάζει να καλύψει η ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου) σύμφωνα με το business plan της εταιρείας έως το 2024. Για την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τη Φλώρινα και το Αμύνταιο η εταιρεία προγραμματίζει, για την επόμενη πενταετία, ανάπτυξη νέου δικτύου διανομής αερίου μέσης πίεσης (85,5 χλμ.) και χαμηλής πίεσης (70 χλμ.). Όπως εκτιμάται θα συνδεθούν 234 οικιακοί, 106 εμπορικοί και τρεις βιομηχανικοί νέοι τελικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.446 MWh για τους οικιακούς, 6.375 MWh για τους εμπορικούς και 668.000 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 25,2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι, σε συνέχεια της ένταξης στο «Πρόγραμμα ΕΣΦΑ 2020-2029» του ΔΕΣΦΑ του σημείου εξόδου στη θέση Περδίκκα, η ΔΕΔΑ βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαβουλεύσεων με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου, σε πρώτη φάση, να εκπονηθούν οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες, αναφορικά με τις πόλεις Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο και Φλώρινα.  Στη συνέχεια θα εκπονηθούν μελέτες βασικού σχεδιασμού των δικτύων για την τροφοδότηση των μονάδων τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Αμύνταιου. Στη Φλώρινα θα αναπτυχθεί δίκτυο διανομής στον αστικό ιστό της πόλης.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 13.050 Οικιακοί, 1.388 Εμπορικοί και 14 νέοι Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 160.228 MWh για τους Οικιακούς, 99.994 MWh για τους Εμπορικούς και 87.377 MWh για τους Βιομηχανικούς. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 38,6 εκατ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να συνδεθούν 8.938 Οικιακοί, 1.785 Εμπορικοί και 12 νέοι Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 112.548 MWh για τους Οικιακούς, 153.600 MWh για τους Εμπορικούς και 111.607 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 35,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας – σε συνέχεια της ένταξης στο «Πρόγραμμα ΕΣΦΑ 2020-2029» του ΔΕΣΦΑ, του σημείου εξόδου στη θέση Άσπρο –  αναφορικά με τις πόλεις Έδεσσα, Σκύδρα, Νάουσα και Αλμωπία η ΔΕΔΑ προτίθεται να εντάξει στο Πρόγραμμα Ανάπτυξής της, την κατασκευή δικτύου στις εν λόγω πόλεις. Για τη χρηματοδότηση των έργων, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας. Η ΔΕΔΑ έχει ήδη προβεί στην εκπόνηση των μελετών βασικού σχεδιασμού στις πόλεις αυτές και μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα εκπονηθεί η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη (Μελέτη Κόστους-Οφέλους).

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 12.537 Οικιακοί, 2.333 Εμπορικοί και 34 νέοι Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 153.681 MWh για τους Οικιακούς, 177.230 MWh για τους Εμπορικούς και 167.043 MWh για τους Βιομηχανικούς, Το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 51,4 εκατ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 9.178 Οικιακοί, 461 Εμπορικοί και 23 νέοι Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 73.940 MWh για τους Οικιακούς, 36.307 MWh για τους Εμπορικούς και 111.757 MWh για τους Βιομηχανικούς. Το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 25,5 εκατ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένεται να συνδεθούν 2.771 Οικιακοί, 381 Εμπορικοί και 11 Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 21.473 MWh για τους Οικιακούς, 25.856 MWh για τους Εμπορικούς και 40.696 MWh για τους Βιομηχανικούς. Το  συνολικό κόστος εγκατάστασης εκτιμάται σε 10,2 εκατ. ευρώ.

Για την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία (εκτός Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας και Αμύνταιου) εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2244 Οικιακοί, 560 Εμπορικοί και 4 νέοι Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 26.239 MWh για τους Οικιακούς, 45.676 MWh για τους Εμπορικούς και 28.338 MWh για τους Βιομηχανικούς. Το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ.

Τέλος, για την Περιφέρεια Ηπείρου εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2.873 Οικιακοί, 357 Εμπορικοί και 10 νέοι Βιομηχανικοί Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 34.083 MWh για τους Οικιακούς, 33.117 MWh για τους Εμπορικούς και 111.402 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 13.8 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κατασκευή των υποδομών διανομής, προέρχονται κατά περίπου 50% από το τρέχον ΕΣΠΑ, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των αντιστοίχων Περιφερειών της χώρας ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπο 50% μέσω ιδίων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια θα προέλθουν είτε με δανεισμό από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα είτε με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή από συνδυασμό αυτών. Όσον αφορά στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου και δεδομένου ότι η ΔΕΔΑ δεν έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των έργων μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, προτίθεται για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής, πέραν της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, να αναζητήσει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους μέσω της λήψης δανείων από επενδυτικές ή εμπορικές τράπεζες.

ΕλληνικάEnglish