Γράφημα: Οι ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

261

Το γράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ΕΕ και το μερίδιό τους στην κατανάλωση ανά κράτος .